Bia Härdplast AB ett ansvarsfullt företag

Norrländska fjäll

Bia Härdplast - ett ansvarstagande företag

Bia Härdplast AB är ett företag som tillverkat glasfiberarmerade cisterner i över 60 år. Detta har gett oss en ovärderlig erfarenhet och ett respekterat namn på marknaden. Vi är lokaliserade strax utanför Köping och vi förfogar över 5500 kvadratmeter moderna produktionslokaler.

Vår affärside är att tillverka den kvalitetsmässigt bästa cisternen på marknaden och göra det till lägsta pris med samtliga tillbehör så snabbt som möjligt.

Idag utgörs produktionen av framförallt fettavskiljare, bensin- & oljeavskiljare, kemikaliecisterner, slamavskiljare, avloppstankar och pumpbrunnar tillverkade i glasfiberarmerad härdplast. På senare år har även ett komplett betongprogram införts.

Orrtorp Granit (reg. varumärke) är benämningen på vår tillverkningsprocess avseende återvunnen härdplast. Denna process är vi världsunika med och den är ständigt under utveckling.

Genom att ta tillvara spill, ursågningar etc. i fabriken, mala ner det i vår egen kvarn och sedan föra det tillbaka in i cisternmantlarna har vi åstadkommit en bättre produkt, minskat våra materialkostnader och framförallt sparat på miljön.

Vi uppfyller därmed Agenda 21 kap 20-22 och Agenda 2030 - åtagandet avseende hantering av avfall genom återvinning.

Avslutningsvis vill vi tacka alla nuvarande kunder och leverantörer samtidigt som vi hälsar nya välkomna.

Våra tankar behåller allt för sig själva - men Era tankar tar vi gärna del av.

Orrtorp

73198, Köping

Sweden

0221-21130