Om Oss ett ansvarsfullt företag

Norrländska fjäll

Bia Härdplast - ett ansvarstagande familjeföretag

Bia Härdplast AB är ett familjeägt företag som tillverkat glasfiberarmerade cisterner i över 50 år. Detta har gett oss en ovärderlig erfarenhet och ett respekterat namn på marknaden. Vi är lokaliserade strax utanför Köping och med vår senaste nybyggnad om ca 1700 kvadratmeter förfogar vi över 5500 kvadratmeter moderna produktionslokaler.

Vår affärside är att tillverka den kvalitetsmässigt bästa cisternen på marknaden och göra det till lägsta pris med samtliga tillbehör så snabbt som möjligt.

Idag utgörs produktionen av framförallt fettavskiljare, bensin- & oljeavskiljare, kemikaliecisterner, slamavskiljare, avloppstankar och pumpbrunnar tillverkade i glasfiberarmerad härdplast. På senare år har även ett komplett betongprogram införts.

Orrtorp Granit (reg. varumärke) är benämningen på vår tillverkningsprocess avseende återvunnen härdplast. Denna process är vi världsunika med och den är ständigt under utveckling.

Genom att ta tillvara spill, ursågningar etc. i fabriken, mala ner det i vår egen kvarn och sedan föra det tillbaka in i cisternmantlarna har vi åstadkommit en bättre produkt, minskat våra materialkostnader och framförallt sparat på miljön.

Vi uppfyller därmed Agenda 21 kap 20 - 22 åtagandet avseende hantering av avfall genom återvinning.

Avslutningsvis vill vi tacka alla nuvarande kunder och leverantörer samtidigt som vi hälsar nya välkomna.

Orrtorp

73198, Köping

Sweden

0221-21130