Oljetank - OCM för markbruk

Tillbaka till översikt

OCM oljetank

OCM - oljetank i glasfiberarmerad polyester för markförläggning.

Bia oljetank typ OCM är konstruerad och tillverkad i enlighet med PLN 83. Oljetanken är avsedd för lagring av brandfarlig vätska klass 3, eldningsolja typ E01 och motorbrännolja.

Oljetanken upp till 10 kubikmeter tillverkas i enlighet med kraven i NFS 2003:24 och med tillhörande revideringar. Konstruktionskontroll (KKl) och Tillverkningskontroll (TKI) utfärdas på varje tank.

Finns i volymerna 2 till 10 kubikmeter.

Intresserad av våra oljetankar?

Klicka på knappen och skicka ett email, så hör vi snart av oss!Email