Slamavskiljare

Vi erbjuder två olika slamavskiljare, båda är markförlagda och tillverkade i glasfiberarmerad polyester.

B3 – Slamavskiljare för markförläggning
 • Tillverkad i enlighet med plastkärlsnormen PLN 83
 • Avsedd för behandling av spillvatten
 • Finns i flödesstorlekar från 10 kubikmeter
 • Tillverkad med 30 procent återvunnen härdplast
 • Svensktillverkad med högsta kvalitet i marknaden
 • Klarar i standardutförande förläggningsdjup på 3,5 meter
 • Återvinningsbar till 100 procent
 • Livslängd > 100 år
SAM – slamavskiljare för markförläggning
 • Tillverkad i enlighet med plastkärlsnormen PLN 83
 • Avsedd för behandling av spillvatten
 • Tillverkad med 30 procent återvunnen härdplast
 • Svensktillverkad med högsta kvalitet i marknaden
 • Klarar i standardutförande förläggningsdjup på 3,5 meter
 • Återvinningsbar till 100 procent
 • Livslängd > 100 år