Kemikalietankar

Kemikalietankar för ditt unika behov

Bia Cleantech erbjuder ett brett sortiment av kemikalietankar.

Beroende på vilket medium som skall förvaras så kan kravbilden för kemikalietanken förändras från fall till fall.

Bia har lång erfarenhet av att fram en lösning som passar kundens unika behov.

Kemikalietankar markförläggning

KEMM – Liggande kemikalietank i glasfiberarmerad polyester för markförläggning
 • Kan anpassas att innehålla flertalet olika medier
 • Finns i stående och liggande version
 • Svensktillverkad med högsta kvalitet på marknaden
 • Klarar i standardutförande förläggningsdjup på 3,5 meter

Kemikalietankar inomhusförläggning

KEML – Liggande kemikalietank i glasfiberarmerad polyester
 • Kan placeras inomhus eller utomhus
 • Kan anpassas att innehålla flertalet olika medier
 • Svensktillverkad med högsta kvalitet i marknaden
 • Unik längsgående vagga
KEMS – Stående kemikalietank i glasfiberarmerad polyester
 • Kan placeras inomhus eller utomhus
 • Kan anpassas att innehålla flertalet olika medier
 • Svensktillverkad med högsta kvalitet i marknaden
KEMPE – Kemikalietank i polyeten
 • Kan placeras inomhus eller utomhus
 • Livsmedelsgodkänd
 • Kemikaliebeständig
 • Finns även i UV-beständigt utförande
 • Återvinningsbart material