Brunnar

Brunnar för markförläggning

BPB – Flödesregleringbrunn/Bypassbrunn
 • Uppfyller Agenda 21 kap 20
 • Tillverkad av högvärdig orthopolyester och 35% återvunnen härdplast i cisternmanteln
 • Mosbäck flödesregulator i rostfritt utförande för flöden från 1 – 150 l/s
 • flödesregleringsbrunnar med diameter från 800
  mm till 2.500 mm.
 • Återvinningsbar till 100 procent
 • Livslängd > 100 år
NB – Nedstigningsbrunn
 • Uppfyller Agenda 21 kap 20
 • Tillverkad av högvärdig orthopolyester och 35% återvunnen härdplast i cisternmanteln
 • Återvinningsbar till 100 procent
 • Livslängd > 100 år
PB – Pumpbrunnar
 • Uppfyller Agenda 21 kap 20
 • Tillverkad av glasfiberarmerad polyester och 35% återvunnen härdplast i cisternmanteln
 • Återvinningsbar till 100 procent
 • Livslängd > 100 år
PTB – Provtagningsbrunn
 • Uppfyller Agenda 21 kap 20
 • Tillverkad av glasfiberarmerad polyester och 35% återvunnen härdplast i cisternmanteln
 • Återvinningsbar till 100 procent
 • Livslängd > 100 år