Besiktningar och Konsultuppdrag - Översiktnär du behöver hjälp

Besiktning
Bild på Nils Fjäder, Force Technology AB utförandes tillverkningskontroll på en kemikaliecistern

Besiktningar och Konsultuppdrag

Bia Härdplast AB åtar sig uppdrag att utföra besiktningar på avskiljare av alla de slag såsom betong, glasfiberarmerade, stål eller utförda i termoplast.

Vår kunskap och kännedom om de flesta (såväl nya som gamla) förekommande avskiljarna är av många ett välkänt faktum.

Vi besiktar avskiljaren för att se att den verkligen fungerar som den ska.

En flödesanalys för att se att den är rätt dimensionerad utföres där vi tittar på anslutna enheter och flöden samt hur verksamheten bedrivs.

En riskanalys med konsekvenser över varje avskiljare upprättas.

Ett åtgärdsförslag tas fram och en eventuell handlingsplan utarbetas i samråd med beställaren.

Delar som kan ingå i besiktningen:

  • -Omfattning av uppdraget
  • -Okulär besiktning
  • -Funktionskontroll
  • -Flödesanalys
  • -Riskanalys
  • -Behov av fortsatt teknisk utredning
  • -Bedömningsmall
  • -Sammanställning och besiktningsrapport

Ladda ner vår broschyr i pdf-format.

Intresserad av våra besiktningar eller konsultuppdrag?

Klicka på knappen och skicka ett email, så hör vi snart av oss!Email

Orrtorp

73198, Köping

Sweden

0221-21130