Fettavskiljare - Översiktför mark- och inomhusförläggning

Fettavskiljare behövs för att avskilja fett ifrån fetthaltigt vatten innan man släpper det vidare ut i avloppssystemet.

Exempel på verksamheter som behöver en fettavskiljare är restauranger, skolkök, personalmatsalar, gatukök, hotell med flera.

En fettavskiljare kan placeras inomhus som nere i en källare eller utomhus nedgrävd i marken.

Bia erbjuder fettavskiljare tillverkade i glasfiberarmerad polyester för både inomhus- och markförläggning.

Bias fettavskiljare finns i stående och liggande varianter och i flödesstorlekar från 2 liter per sekund upp till 100 liter per sekund.

VISA ALLA
MARKFÖRLAGDA
INOMHUS

Intresserad av våra fettavskiljare?

Klicka på knappen och skicka ett email, så hör vi snart av oss!Email